Cennik usług


Cena jest każdorazowo ustalana indywidualnie, generalnie cena zależy od rodzaju działalności i pracochłonności, czyli ilości dokumentów, transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu importu oraz ilości właścicieli i zatrudnionych pracowników.
Poniżej ramowe stawki za poszczególne usługi:
  • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych już od 500 zł netto miesięcznie (podstawowa cena to 2.500 złotych netto miesięcznie) - w zależności od obrotu i ilości dokumentów
  • sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wynagrodzenie jak za jeden miesiąc prowadzenia księgowości (trzynasta faktura w roku)
  • sporządzanie listy płac oraz rozliczeń z ZUS 50 zł netto od jednego pracownika
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów dla podatników podatku od towarów i usług od 350 zł netto miesięcznie - rozbudowany system rabatów od ceny podstawowej
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów dla podatników zwolnionych z podatku od towarów i usług od 200 zł netto ???miesracownikówięcznie??? - rozbudowany system rabatów od ceny podstawowej
  • prowadzenie ewidencji przychodów od 100 zł netto miesięcznie